Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 1 października nie odbędą się zajęcia dr hab. dr hab. K. Łopateckiego


1 października nie odbędą się zajęcia dr hab. dr hab. K. Łopateckiego

Szanowni Studenci,

1  października nie odbędą się zajęcia dr hab. dr hab. K. ŁopateckiegoKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie