Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 10-12 X: zajęcia dr B. Goworko-Składanek


10-12 X: zajęcia dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci,

między 10 a 12 października nie odbędą się zajęcia dr B. Goworko-Składanek.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie