Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 11 X nie odbędą się zajęcia z dr G. Kvantaliani z języka rosyjskiego


11 X nie odbędą się zajęcia z dr G. Kvantaliani z języka rosyjskiego

Szanowni Państwo,

11 X nie odbędą się zajęcia z dr G. Kvantaliani z języka rosyjskiego, zostaną one odpracowane w następujących terminach:

SM-2: 15.10 g. 8.00-9.30 s. 129

H-1: 15.10, g. 9.40-11.10, s. 131Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie