Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek


13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek

Szanowni Studenci,

przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33 z 14 czerwca 2017 r., 13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek.  Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie