Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska


SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska

SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska

Szanowni Państwo,

Zapraszam na seminarium poświęcone aktualnej sytuacji międzynarodowej i światowej scenie politycznej. Uwaga w szczególności będzie skupiona na sylwetkach wybitnych przywódców i dyplomatów,  znaczących ruchach społeczno-politycznych oraz problemach związanych z przemianami cywilizacyjnymi.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we środę 5 X o godz. 16.20 w p. 131.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie