Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 19 grudnia zajęcia z ks. bp. dr hab. A. Borkowskim


19 grudnia zajęcia z ks. bp. dr hab. A. Borkowskim

Szanowni Studenci,

19 grudnia zajęcia z ks. bp. dr hab. A. Borkowskim
nie odbędą się.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie