Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 3 października nie odbędą się zajęcia dr M. Ocytko


3 października nie odbędą się zajęcia dr M. Ocytko

Szanowni Studenci,

3  października nie odbędą się zajęcia dr M. Ocytko   Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie