Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • 4 II zajęcia prof. Filipowem


4 II zajęcia prof. Filipowem

Szanowni Studenci,
informujemy, że w dniu 4 II prof. K. Filipow będzie nieobecny z powodu choroby.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie