Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 5-12 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr B. Goworko-Składanek


5-12 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci,

5-12 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr B. Goworko-Składanek. Zaplanowane na 6 grudnia zaliczenia odbędą się z tygodniowym opóźnieniem 13.12. Godziny i sale nie ulegają zmianie.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie