Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • 8 X (pn.) dzień rektorski – zajęcia się nie odbędą


8 X (pn.) dzień rektorski – zajęcia się nie odbędą

Szanowni Państwo,

8 X (pn.) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne z powodu dnia rektorskiego.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie