Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Dyżur dr B. Goworko-Składanek w sesji


Dyżur dr B. Goworko-Składanek w sesji

SM-1, SM-4

Szanowni Studenci,

27 czerwca o godz. 16.00 w gab. 118, odbędzie się dyżur dr B. Goworko-Składanek dla studentów, którzy nie uzyskali jeszcze zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez Panią dr.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie