Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • DYŻUR DYDAKTYCZNY dr B. Goworko-Składanek


DYŻUR DYDAKTYCZNY dr B. Goworko-Składanek

DYŻUR DYDAKTYCZNY dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci,

18 czerwca (godz. 18.20-19.20, pok. 118), odbędzie się:

-egzamin ustny z przedmiotu Prawo gospodarcze UE (SM-4);

-egzamin ustny z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej (SM1);

-egzamin ustny z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej (studia doktoranckie);Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie