Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Dyżur prof. M. Dajnowicz


Dyżur prof. M. Dajnowicz

Szanowni Studenci,

dodatkowy dyżur prof. M. Dajnowicz został wyznaczony na 15 IX o godzinie 10.00.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie