Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII Sesja poprawkowa 1-14 września br., rok akad. 2017/2018


DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII Sesja poprawkowa 1-14 września br., rok akad. 2017/2018

Plan dyżurów – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie