Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin poprawkowy – Mikroekonomia


Egzamin poprawkowy – Mikroekonomia

Szanowni Studenci,

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia odbędzie się w dn. 1 III o godz. 14.30 w s. 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie