Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin poprawkowy: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Polityka USA wobec MENA


Egzamin poprawkowy: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Polityka USA wobec MENA

 Szanowni Studenci,

termin egzaminów poprawkowych z przedmiotów: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Polityka USA wobec MENA został wyznaczony na 2 III (piątek) br., g. 9.00, s.48.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie