Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej

Szanowni Studenci,

informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej odbędzie się w środę 1 III o godz. 11.20 w s. 108A.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie