Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin poprawkowy z przedmiotu MSK


Egzamin poprawkowy z przedmiotu MSK

SM-3
Szanowni Państwo,
termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu MSK został wyznaczony na 27 II (wt.) br., g. 11.20, s.114. Obowiązuje dotychczasowy zakres wymagań.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie