Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich

Szanowni Studenci,
egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich odbędzie się
3 III (czwartek), o godz. 18.00 w pok. 117.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie