Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna


Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Szanowni Studenci,

Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna, odbędzie się 20.06. o godz. 16.00 w sali 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie