Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Egzaminy/ zaliczenia poprawkowe przedmiotów prowadzonych przez dr E. Bagińską


Egzaminy/ zaliczenia poprawkowe przedmiotów prowadzonych przez dr E. Bagińską

Szanowni Państwo,

na 9 lipca, g. 13.00, s. 130 został wyznaczony dyżur dr E. Bagińskiej w sesji poprawkowej, na którym odbędą się zaliczenia/ egzaminy poprawkowe z przedmiotów dr Bagińskiej.

Forma zaliczenia – egzamin ustny.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie