Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Godziny dziekańskie: 4 X 13.00-14.30 Zajęcia się nie odbędą


Godziny dziekańskie: 4 X 13.00-14.30 Zajęcia się nie odbędą

W imieniu Pani Dziekan – dr hab. Joanny Sadowskiej, prof. UwB – uprzejmie informuję, iż w związku z jutrzejszym zebraniem pracowników zostały ogłoszone godziny dziekańskie od 13:00 do 14:30.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie