Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • GODZINY REKTORSKIE 23, 24 i 25 maja br.


GODZINY REKTORSKIE 23, 24 i 25 maja br.

Szanowni Studenci,

JM Rektor w związku z Juwenaliami ogłasza godziny rektorskie:

23 maja od g. 15.00

24 maja od godz. 15.00

25 maja – cały dzieńKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie