Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Godziny rektorskie 24 i 25 V – organizacja zajęć o godz. 16.20 [aktualizacja]


Godziny rektorskie 24 i 25 V – organizacja zajęć o godz. 16.20 [aktualizacja]

Szanowni Studenci,

Decyzją Rektora z 23 V we wtorek 24 V oraz środę 25 V z powodu godzin rektorskich zajęcia po godzinie 17.00 nie będą realizowane.

Co do zajęć rozpoczynających się o 16.20 mamy następujące informacje:

24 V:

H-2 (dr Godlewski) – zajęcia będą realizowane do 17.00 (40 min.),

H-5 (prof. Suski) – zajęcia odwołane,

H-1 (mgr Kubas) – zajęcia odwołane,

SM-3 (prof. Dajnowicz) – zajęcia będą realizowane co najmniej do 17.00,

SW-2 (dr Bagińska) – zajęcia będą realizowane co najmniej do 17.00,

H-1 (dr Mojsik) – zajęcia odwołane,

SW-2 (Prof. Sadowski) zajęcia będą realizowane do 17.00 (40 min.),

SM-1 (Prof. Buchowski) – zajęcia odwołane.

25 V:

H-2 (Prof. Miodowski) – zajęcia odwołane,

H-1 (NPH) – zajęcia będą realizowane co najmniej do 17.00,

SW-1 (Prof. Mironowicz) – zajęcia będą realizowane do 17.00 (40 min.),

H-2 (Prof. Szelągowska) – zajęcia będą realizowane co najmniej do 17.00,

SM-2 (mgr Waluk) – zajęcia będą realizowane do 17.00 (40 min.),

SM-3 (mgr Kruglicz) – zajęcia będą realizowane co najmniej do 17.00,

H-1 (dr Wądołowski) – zajęcia odwołane,

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie