Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • h-1 spec. Historia wojskowa i służb mundurowych


h-1 spec. Historia wojskowa i służb mundurowych

Szanowni Studenci,

1 X zajęcia dla studentów I-go roku Historii na specjalizacji Historia wojskowa i służb mundurowych  o godz. 16.20 z prof. Filipowem odbędą się wyjątkowo w sali 125.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie