Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-2 objazd na Litwę


H-2 objazd na Litwę

„Szanowni Państwo Studenci II roku I stopnia na kierunku Historia
Informuję, iż objazd naukowy na Litwę (w ramach Zajęć terenowych) odbędzie się w dniach 24-27.05.2018 r. Wyjazd spod Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, o godz. 7.00 dnia 24.05.2018 r. Powrót nastąpi w dniu 27.05.2018 r. (w niedzielę w godzina wieczornych).
Podany w poprzednim ogłoszeniu błędny  dzień powrotu wynikał z przyczyn technicznych tj. obowiązku podróży z dwoma kierowcami.
Osoby nieobecne na spotkaniu organizacyjnym proszę zgłosić się po tematy referatów na adres maroszek@vp.pl

Dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB- kierownik objazdu”Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie