Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • H-2 Zajęcia prof. C. Kukli i mgr M. Kozłowskiej w dniu 20 I


H-2 Zajęcia prof. C. Kukli i mgr M. Kozłowskiej w dniu 20 I

H-2
Szanowni Studenci,
informujemy, że zajęcia z przedmiotu Nowe idee w historiografii społecznej i gospodarczej w dniu 20 I odbędę się wyjątkowo w późniejszych godzinach, tj. od 14.45, w s. 152 (skrzydło filologiczne).Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie