Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-2


H-2

H-2

Szanowni Studenci,

14 grudnia br. rozpoczną się zajęcia przeniesione z semestru letniego Podstawy prawne ochrony zabytków z dr hab. Karolem Łopateckim. Zajęcia z wymiarze 15 godz. będą realizowane w ciągu trzech spotkań po 5 godzin akademickich w piątki w dniach 14.12, 11.01, 18.01, w godzinach 11.20-15.15 w sali 121.

W.w. przedmiot jest częścią bloku przedmiotów z modułu Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.

W imieniu prof. Łopateckiego proszę o wydrukowanie na zajęcia ustawy: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst ujednolicony!)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie