Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-3 Seminarium licencjackie dr P Guzowski, dr M. Liedke, dr R. Poniat


H-3 Seminarium licencjackie dr P Guzowski, dr M. Liedke, dr R. Poniat

Seminarium licencjackie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium licencjackim poświęconym dziejom społeczno-gospodarczych, demografii historycznej, kwestiom wyznaniowym oraz historii życia codziennego. Zakres chronologiczny poruszanych zagadnień rozciągać się będzie od średniowiecza aż do końca XIX wieku.

Przykładowe prace licencjackie mogłyby dotyczyć zagadnień takich jak:

– aktywność ekonomiczna społeczeństwa staropolskiego;

– działanie wybranych instytucji religijnych;

– funkcjonowanie rodziny i gospodarstwa domowego na wsi polskiej;

– postawy religijne przedstawicieli wybranych grup społecznych;

– przestępczość analizowana w kontekście zeznań sądowych;

– struktury społeczne i demograficzne wybranych populacji europejskich z XVIII-XIX wieku;

– wyżywienie społeczeństwa staropolskiego;

– życie codzienne w średniowiecznych i nowożytnych miastach.

 

Zainteresowanych studentów III roku historii zapraszamy na spotkanie organizacyjne w najbliższy wtorek (11.10) o godzinie 16.00 w pokoju 111.

dr Piotr Guzowski

dr Marzena Liedke

dr RadosławPoniatKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie