Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-3: Zajęcia z przedmiotu Edytorstwo historyczne


H-3: Zajęcia z przedmiotu Edytorstwo historyczne

H-3

Zajęcia z przedmiotu Edytorstwo historyczne (z prof. J. Snopko) od 10 grudnia do końca semestru będą odbywały się w poniedziałki o godz. 9.40 do 11.20 w sali 129.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie