Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-4 (Objazd naukowy z Profesorem Maroszkiem)


H-4 (Objazd naukowy z Profesorem Maroszkiem)

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zbiórka przed wyjazdem na objazd naukowy, odbędzie się 10 maja czw. o godzinie 7.00, sprzed budynku Wydziału (PL. NZS 1) W imieniu organizatorów proszę o punktualność.

Sekretariat IHiNP

I.M.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie