Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • H-4 Proseminarium z historii nowożytnej z prof. C. Kuklo


H-4 Proseminarium z historii nowożytnej z prof. C. Kuklo

H-4

Szanowni Studenci,

3 grudnia (pn.) odbędą się zajęcia z przedmiotu Proseminarium z historii nowożytnej z prof. C. Kuklo w podwójnym wymiarze godzin tj.:

9.40-11.10 sala 129,

11.20-12.50 s. 108.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie