Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • h-5 moduł Kultura i społeczeństwo


h-5 moduł Kultura i społeczeństwo

Szanowni Studenci,

3 X zajęcia dla studentów II-go roku Historii IIgo st. na module Kultura i społeczeństwo, o godz. 16.20 z prof. M. Liedke odbędą  się wyjątkowo w sali 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie