Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej – uwaga zmiany!


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej – uwaga zmiany!

10.02.2020 r.

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej
data prowadzący rok przedmiot godzina sala
10 II Dr B. Goworko-Składanek H-1

SW-1

SW-2

Ochrona praw własności intelektualnej 16.00-17.00 s. 46
10 II Dr B. Goworko-Składanek SM-1 Ochrona praw własności intelektualnej 17.00-18.00 s. 46
10 II mgr  J. Waluk dyżur 9.00-9.45 s. 108
10 II dr H. Bieluk   dyżur 9.00 s. 125
10 II dr Kraśnicka SM-1 Prawo Międzynarodowe Publiczne 9.00-10.00 s. 46
11 II Prof. O. Łatyszonek SW-1 Historia Białorusi 10.00-11.00 s. 46
11 II D. Jóźwik SW-3 dyżur 11.00-12.30 s. 125
11 II Prof. T. Chynczewska-Hennel H-2 Historia nowożytna 12.00 pok. 130

pok. 127

12 II mgr A. Pawłowska H-1 dyżur 10-12 s.108
13 II prof. R. Kosiński H-1 Historia wczesnego Chrześcijaństwa 9-11 s. 46
13 II prof. K.  Szelągowska H-4 Historia historiografii – egzamin 10.45-17 s. 129
13 II lic.  D. Jóźwik SW J. chiński – egzamin 10.00-13.00 s. 125
13 II mgr A. Kulik dyżur 12.00-14.00 s. 108
13 II prof. O. Voytyuk SW-2 Gospodarka i systemy … 13.00 s. 118


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie