Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Historia I rok II stopień


Historia I rok II stopień

H-4
Szanowni Państwo,
na najbliższe zajęcia z przedmiotu Nauki Pomocnicze Historii (blok
uzupełniający I rok II stopnia historia) proszę o przeczytanie
rozdziału 2 („Rodzaje i gatunki źródeł historycznych”) z książki
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie