Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Historia wczesnego chrześcijaństwa – egzamin


Historia wczesnego chrześcijaństwa – egzamin

H-1
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia wczesnego chrześcijaństwa odbędzie się 1 III o godz. 8.00 w sali 110Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie