Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • II ROK HISTORII, 1 STOPNIA, GRUPA ZAJĘCIOWA Z NPH XIX i XX w.


II ROK HISTORII, 1 STOPNIA, GRUPA ZAJĘCIOWA Z NPH XIX i XX w.

Przed zajęciami organizacyjnymi zaplanowanymi we wtorek (8.10.19 r.) w
godzinach 8.00-9.30 w sali 47
proszę zapoznać się z programem zajęć z nph XIX i XX w. dostępnym pod
poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=12I1RLq1aIkyyg7YZXK2tMLQvUxhoP7LR

Adam MiodowskiKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie