Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Informacja dotycząca zajęć prowadzonych przez prof. J. Urwanowicza


Informacja dotycząca zajęć prowadzonych przez prof. J. Urwanowicza

Szanowni Studenci,

Informujemy, że zajęcia prowadzone przez prof. J. Urwanowicza
w dniach 3 i 10 VI nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 16 V w godz. 15.00-17.50 (15.00-16.10 – s. 48, 16.20-17.50 – s. 46).Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie