Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Informacja dotycząca zajęć prowadzonych przez prof. J. Urwanowicza


Informacja dotycząca zajęć prowadzonych przez prof. J. Urwanowicza

Szanowni Studenci,

Informujemy, że zajęcia prowadzone przez prof. J. Urwanowicza
w dniach 3 i 10 VI nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 16 V w godz. 15.00-17.50 (15.00-16.10 – s. 48, 16.20-17.50 – s. 46).Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie