Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • INFORMACJA ODNOŚNIE TERMINÓW ODPRACOWANIA ZALEGŁYCH ZAJĘĆ Z P. DREM. J. BRZOZOWSKIM


INFORMACJA ODNOŚNIE TERMINÓW ODPRACOWANIA ZALEGŁYCH ZAJĘĆ Z P. DREM. J. BRZOZOWSKIM

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w najbliższym tygodniu P. dr J. Brzozowski skonsultuje
z Państwem szczegóły dotyczące odpracowania zaległych zajęć. Wstępna propozycja do rozważenia to poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Wszelkie szczegóły ustalą Państwo z prowadzącym na zajęciach we wtorek 30 X.

26.10.2018Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie