Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • INFORMACJA


INFORMACJA

Osoby uczęszczające na moje zajęcia z historii stosunków międzynarodowych, które przekroczyły limit dopuszczalnych nieobecności (i dotąd ich nie rozliczyły) proszę o kontakt mailowy (adammski@gmail.com) w celu ustalenia terminarza spotkań zaliczeniowych.

Adam MiodowskiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie