Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Jesteś studentem, który w roku akad. 2019/2020 rozpocznie ostatni rok studiów I lub II stopnia? KUŹNIA KOMPETENCJI


Jesteś studentem, który w roku akad. 2019/2020 rozpocznie ostatni rok studiów I lub II stopnia? KUŹNIA KOMPETENCJI

Szanowna Studentko! Szanowny Studencie!

Chcesz być bardziej konkurencyjna/-y na rynku pracy?
Chcesz dostać po studiach ciekawszą pracę?
Weź udział w bezpłatnym projekcie
„KUŹNIA KOMPETENCJI” 

Jesteś studentem, który w roku akad. 2019/2020 rozpocznie ostatni rok studiów I lub II stopnia?
Zapraszamy Cię do podniesienia swoich kompetencji w ramach projektu
Kuźnia Kompetencji studentów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego

W każdym projekcie będziesz mógł wziąć udział w:

1)    zajęciach warsztatowych

2)    certyfikowanych szkoleniach

3)    pracach projektowych  

Zakres zajęć wykracza poza plany studiów!

Prowadzący zajęcia to wysokiej klasy praktycy!

Udział w bezpłatnych  zajęciach da Ci mnóstwo korzyści:

  • podniesiesz kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie – potwierdzimy to zaświadczeniami i certyfikatami uznawanymi przez pracodawców;
  • uzyskasz bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • będziesz miał/miała możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących
    w projekcie!

REKRUTACJA trwa od 1 CZERWCA!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU: http://kuznia.uwb.edu.pl/

Szczegóły dostępne są na stronie: http://kuznia.uwb.edu.pl/whs/index
oraz u Wydziałowego Koordynatora Projektu Kuźnia Kompetencji:
mgr Wioletty Szulc, e-mail:  
kuznia_whs@uwb.edu.pl lub w pok. 100.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie