Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2018/19 (poziom B2) Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia z kierunku Historia – spotkanie org.


LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2018/19 (poziom B2) Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia z kierunku Historia – spotkanie org.

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2018/19 (poziom B2)

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia z kierunku Historia

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 2 października 2018 r. o godz. 19.40 przy ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 (Wydział Historyczno-Socjologiczny), s. 31.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie