Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Międzynarodowe stosunki polityczne: SM-2


Międzynarodowe stosunki polityczne: SM-2

SM-2

Szanowni Studenci,

w związku z wyjazdem służbowym 10 XII 2018 i 21 I 2019 r. prof. A. Pasko, nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne. Zostały wyznaczone terminy odpracowania wykładów na:

3 XII 2018 g. 8.15, s. 35b oraz 17 XII 2018 g. 8.15, s. 35bKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie