Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Ochrona praw własności intelektualnej – egzamin zerowy


Ochrona praw własności intelektualnej – egzamin zerowy

Szanowni Państwo,

w dniu 10.01.2019 r. o godzinie 18.00 w s. 47 odbędzie się egzamin zerowy z Ochrony praw własności intelektualnej. Zapraszam na egzamin Studentów pierwszego roku drugiego stopnia historii oraz inne osoby, które z tego przedmiotu jeszcze nie uzyskały zaliczenia (przedmiot był prowadzony na drugim roku drugiego stopnia SM oraz drugim roku pierwszego stopnia SW i pierwszym roku pierwszego stopnia historii).Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie