Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Ochrona praw własności intelektualnej: H-1, SM-1, SW-1, H-4, SM-4


Ochrona praw własności intelektualnej: H-1, SM-1, SW-1, H-4, SM-4

Szanowni Studenci,

Informujemy, że kolejny termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej odbędzie się w dniu 12 II (środa) w godz. 17-18 w s. 46 w formie ustnej.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie