Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołane zajęcia prof. D. Grinberga


Odwołane zajęcia prof. D. Grinberga

Szanowni Studenci
15 i 22 II (czw.) nie odbędą się zajęcia prof. D. Grinberga.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie