Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołane zajęcia z prof. J. Urwanowiczem


Odwołane zajęcia z prof. J. Urwanowiczem

Szanowni Studenci
16 II ( pt.) nie odbędą się zajęcia prof. J. Urwanowicza.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie