Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołanie zajęć prof. O. Łatyszonka


Odwołanie zajęć prof. O. Łatyszonka

Szanowni Studenci
15 II (czw.) nie odbędą się zajęcia prof. O. ŁatyszonkaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie