Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołanie zajęć z dr hab. M. Liedke


Odwołanie zajęć z dr hab. M. Liedke

Szanowni studenci II roku

Stosunków Międzynarodowych drugiego stopnia

 

Uprzejmie informujemy, że p. dr hab.  M. Liedke  odwołuje w  środę – 10 maja br. zajęcia oraz dyżur.

Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym późniejszym terminie

 

05.05.2017 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie