Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołanie zajęć z dr. P. Łozowskim


Odwołanie zajęć z dr. P. Łozowskim

Szanowni Studenci
15 i 16 II (czw., pt.) nie odbędą się zajęcia dr P. ŁozowskiegoKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie